The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Markus Gunneflo ny koordinator med passion för tvärvetenskapen

Porträttbild av Markus Gunneflo, fotografera inomhus. Foto
Markus Gunneflo är sedan årsskiftet koordinator för forskarskolan Agenda 2030. Foto: Kenneth Rouna.

Markus Gunneflo har alltid intresserat sig för tvärvetenskap och att få arbeta med doktorander har varit det roligaste i hans yrkesliv. En perfekt kombination för uppdraget som forskarskolan Agenda 2030:s nya koordinator.
– Jag är glad för min nya roll och forskarskolan är gynnsam för universitetet. Här samlas unga forskare och undersöker några av våra allra viktigaste framtidsfrågor.

Vid årsskiftet överlämnade Kristina Jönsson stafettpinnen som koordinator för Lunds universitets forskarskola Agenda 2030, efter att ha byggt upp den sedan starten för fem år sedan. Forskarskolan var den första av sitt slag i Sverige och ingår i universitetets strategiska hållbarhetssatsning. För att möta de stora komplexa hållbarhetsutmaningar som samhället står inför såg man behovet av tvärvetenskapliga samarbeten. I forskarskolan ingår 30 doktorander från samtliga åtta fakulteter och forskningen spänner från regnskogar i Amazonas till EU-migranters rättigheter och engångsmaterial i vården. 
Markus Gunneflo konstaterar att ju mer han lär sig om forskarskolan, desto mer entusiastisk blir han.

– Doktoranderna sysslar med otroligt spännande frågor inom sina fält och i det tvärvetenskapliga arbetet uppstår intressanta möten mellan discipliner. Forskarskolan är viktig för universitetet och jag uppskattar att man har gjort vägvalet att satsa på forskarutbildning istället för att anställa en professor med spetsforskning kring ett visst ämne, säger Markus Gunneflo.

Dagens forskning viktig för framtiden

Han brinner för att stödja yngre forskare under utbildning och har suttit med i forskarskolans styrgrupp sedan den bildades. Att överta rollen som koordinator kändes därför naturligt, säger han. Markus Gunneflo betonar att hur forskarna tar sig an ämnen i dag har betydelse för hur vi forskar i framtiden. Han har också lärt sig mycket själv genom att tidigare ansvara för doktoranderna på Juridiska fakulteten.

– I mötet med doktorander finns plats för utbyte och samtal om forskning på ett sätt som jag sällan har med seniora kollegor. Det är så roligt att jobba med forskare under träning och det är också ett sätt att tänka på universitetets framtid.

Vi möter Markus Gunneflo i ett hörnrum på Juridicum i centrala Lund. En enkel googling visar på bredd och nyfikenhet; han har forskat och skrivit debattartiklar om skilda inriktningar såsom beväpnade drönare, folkrättens historia, AI och regeringsmakten. Förlagor till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är också något han har studerat. 

Nu har forskarskolan funnits i fem år och de första doktoranderna har hunnit disputera, ytterligare en handfull är på gång. Vi bad Markus Gunneflo lista tre viktiga betydelser som forskarskolan har skapat för universitetet.

  • Konkretiserar hållbarhet. ”I forskarskolan tar doktoranderna avstamp i problem i världen, i viktiga framtidsfrågor. Att satsa på en forskarskola ser inte bara bra ut i en rankning, den behövs också kunskapsmässigt.”
  • En internationell plats på universitetet. ”Pratar man globala frågor kan man inte göra det enbart från vår lokala horisont. Här har man rekryterat in doktorander med olika utbildningsbakgrund, från olika delar av världen som samlas kring ett gemensamt bord i Lund.” 
  • Nya angreppssätt. ”Det är inte bara våra trettio doktorander som har nytta och glädje av forskarskolan, våra kurser är öppna för alla doktorander på universitetet men också för doktorander utanför Lund. Kurserna ges av fakulteter gemensamt, man utforskar nya sätt att ge dem på och det interdisciplinära samarbetet får spridning även via lärare och handledare på fakulteterna.” 

Nya samarbetsformer framöver

Forskarskolan Agenda 2030 har fortsatt finansiering i tre år framåt. Frågan är hur Markus Gunneflo vill utveckla verksamheten framöver. Han säger att det är viktigt att upprätthålla den nuvarande miljön, men också att börja fundera på fortsättningen och där har fakulteterna en viktig roll.

– Som det ser ut nu har vi inte möjlighet att anställa fler doktorander inom forskarskolan, men vi tror att vi har något bra att komma med och jag vill gärna hitta nya samarbetssätt för den här typen av verksamhet framöver. 

Markus Gunneflo konstaterar att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 långt ifrån är nådda, i många fall har utvecklingen gått åt fel håll:

– Vilka möjligheter och begränsningar har det nuvarande hållbarhetsparadigmet? Varför har vi så svårt att lösa några av de viktigaste globala problem den pekar på? Med år 2030 runt hörnet, hur ska vi närma oss de här utmaningarna i framtiden? Detta är alla viktiga frågor att arbeta med. Det är fint att det finns en plats på Lunds universitet där sådant arbete kan bedrivas och ändå finare att vi har rekryterat en enastående grupp unga forskare som gör det. 

Forskarskolan Agenda 2030 i korthet

Verksamhet och syfte: Utgångspunkten för verksamheten är att
tvärvetenskap är avgörande för att möta dagens samhälleliga utmaningar, inklusive för att uppnå en hållbar utveckling inom ramen för FN:s globala utvecklingsmål.

Forskarskolan Agenda 2030 syftar till att främja forskning kring viktiga samhällsutmaningar, hållbar utveckling och Agenda 2030. Doktorander från universitetets samtliga fakulteter ingår. Doktoranderna är inskrivna i ett forskningsprogram vid respektive institution och deltar samtidigt i de tvärvetenskapliga doktorandkurser och aktiviteter som forskarskolan anordnar. Kurser, men också andra aktiviteter är öppna för andra doktorander i Lund, och flera av dem för en ändå större krets i Sverige och i världen. 

Om organisationen: En forskarskola med 30 doktorander, antagna i två omgångar, från universitetets samtliga fakulteter. Den startades 2019.

Aktuellt: I vår arrangerar forskarskolan en tvärvetenskaplig workshopserie i fyra delar om de globala hållbarhetsmål som vi i nuläget är längst ifrån att nå. Den 10 april, under Hållbarhetsveckan i Lund, arrangeras en prisceremoni med utdelning av hållbarhetspriset Lund University Agenda 2030 Award.

Markus Gunneflo om Agenda 2030: "Det tål att sägas att även om kortversionen av forskarskolans namn har blivit Forskarskolan Agenda 2030 är verksamheten bred. Det finns en formulering i beslutet om att inrätta forskarskolan som talar om samhällsutmaningar, hållbarhet och Agenda 2030 och det är mer träffande. Både i doktorandgruppen och i kursverksamheten förhåller man sig brett till frågan om hållbarhet. Vissa arbetar nära Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Andra arbetar bredare och vissa är också kritiska mot den etablerade och institutionaliserade hållbarhetsdiskursen."